Nyheter

Inget är sig likt år 2020. Erasmus + projektet har totalt stått stilla under största delen av 2020 på grund av covid -19. Westums styrelse beslutade på styrelsemötet i augusti att ansöka om förlängning av projektet för att kunna få en chans att förbruka sina...

Se filmen om Erasmus+ Yrkesutbildning 2019-2021   Kort beskrivning av filmen Anki Holst presenterar programmet Erasmus+ och berättar att studerande kan göra praktik utomlands. Linda Blomberg informerar om projektet. Westum* är konsortieägaren. Hon poängterar att det är viktigt att validera och utvärdera deltagarens läranderesultat och utveckling efter mobiliteten. Marita Walter...

Den 20 september 2019 träffades 12 projektpartner i Göteborg för summering av nyligen avslutade projektet 2017-2019 och uppstart för nya projektet. Nya projektets ansökan lämnades in i februari 2019 och godkändes maj 2019. 15 medlemmar deltar i detta projekt, som innefattar 222 mobiliteter med en budget...

Westum har tillsammans med 14 västsvenska vuxenutbildningar/lärcenter blivit beviljad 221 mobiliteter under perioden 1 september 2019 - 31 augusti 2021 under namnet "Westums yrkesutbildningskonsortium för gemensam internationalisering och utveckling". Därmed har Westum för 3:e gången i rad fått beviljad en av Västsveriges största antal platser. Projektet innebär...

Top