Uppstart av nya projektet september 2019

Uppstart av nya projektet september 2019

Den 20 september 2019 träffades 12 projektpartner i Göteborg för summering av nyligen avslutade projektet 2017-2019 och uppstart för nya projektet.

Nya projektets ansökan lämnades in i februari 2019 och godkändes maj 2019. 15 medlemmar deltar i detta projekt, som innefattar 222 mobiliteter med en budget på 3,6 milj. Kronor, och i stort sett samma medlemmar som tidigare projektet. Kontaktpersonerna hade uppstartsmöte den 20 september, där de flesta kommuner var representerade, och Erasmus-teamet har haft 2 möten (6 september och 21 november). Projektet fick en bra start med 5 studerande som redan varit iväg på praktik under hösten 2019.
Under hösten 2019 implementerades ett Instagram-konto (“Erasmusvast”).

 

Augusti 2019 avslutades projektet som startade september 2017 med en totalbudget på 3,5 milj. kronor och 229 beviljade mobiliteter, 15 involverade Westum-medlemmar samt internationella partners från 11 länder.
I början av 2019 fanns 68 mobiliteter registrerade och nådde upp till 172 vid projektets avslut i augusti, av dessa var 77 studerande och 95 anställda.  Detta motsvarar en förbrukningsgrad på 75 %. De 7 samordnade mobiliteter som anordnades under våren bidrog starkt till den höga förbruknings­andelen. Slutrapporten lämnades in i oktober och baserades på deltagarrapporter och kontaktpersonernas, Erasmus+ teamets och projektledarens upplevelser.
Projektet har dessutom bidragit till att Westum och dess medlemmar har utvecklats som mottagande organisation och under året 2019 har 10 anställda och 3 studerande tagits emot i Westums och medlemmarnas verksamheter.

No Comments

Post A Comment

Top