Följ med Westum

ut i Europa

Westum är en nätverksorganisation för västsvenska vuxenutbildningar och lärcentra i samverkan. Tillsammans har de beviljats 222 platser för utbyte i programländerna inom projektet Erasmus+ KA1. Projektet avslutas 31 augusti 2022 och det är innan det datumet ditt utbyte måste ske.

“Den här resan har gjort att jag vuxit som människa och fått med mig så mycket erfarenheter. Många ­­av erfarenheterna som jag vuxit mest med har legat utanför lärandemålen. Jag är oerhört glad att jag fick denna möjlighet och rekommenderar andra att ta chansen. Ni kommer inte ångra er!”

35-årig kvinna utan tidigare erfarenhet av internationellt utbyte

Erasmus +

Vad ska vi uppnå?

Följ med Westum ut i Europa

Om Erasmus + och Westum

Westum är en nätverksorganisation för västsvenska vuxenutbildningar och lärcentra i samverkan. Tillsammans har de beviljats 222 platser för utbyte i programländerna inom projektet Erasmus+ KA1. Projektet avslutas 31 augusti 2022 och det är innan det datumet ditt utbyte måste ske.

Projektet innebär att anställda, handledare eller annan personal som har tydlig koppling till yrkesutbildning och projektets syfte och mål ges möjlighet att arbetskugga en kollega i ett annat ESS land eller ett land som det finns en samverkansavtal med. Projektet innebär också att elever/studerande inom yrkesvux/YH har möjlighet att göra hela eller delar av sin APL/LIA(lärande i arbete) inom samma område.

Av Westums medlemmar deltar 14 vuxenutbildningar och lärcentra. Och har du fått information om detta Erasmus-projekt finns chansen att just du kan få möjlighet att delta.
Av erfarenhet har vi sett att deltagande i våra Erasmus-projekt ger dig värdefulla erfarenheter av att arbeta i ett annat land. Utöver fördjupade yrkeskunskaper, språkträning och ett utökat nätverk så ökar chanserna på arbetsmarknaden om du har utlandserfarenheter i bagaget. Det underlättar också att senare söka arbete utomlands. Dessutom kommer du få en rolig och minnesvärd upplevelse.

Inget är sig likt år 2020. Erasmus + projektet har totalt stått stilla under största delen av 2020 på grund av covid -19. Westums styrelse beslutade på styrelsemötet i augusti att ansöka om f...

Den 20 september 2019 träffades 12 projektpartner i Göteborg för summering av nyligen avslutade projektet 2017-2019 och uppstart för nya projektet. Nya projektets ansökan lämnades in i februari ...

Kontakta ansvarig

Praktisk information

Varje deltagande kommuns vuxenutbildning/lärcentra har en ansvarig kontaktperson för projektet genomförande. Hör med en yrkeslärare, din utbildningsledare eller rektor vem det är. Eftersom det finns fler intresserade personer än vad det finns platser kommer ett urval att ske. Efter att urvalsprocessen har skett kommer kontaktpersonen informera dig om vilka förberedelser du behöver och även hjälpa dig med det praktiska.

Minimitiden för vistelsen är två veckor för elever och studerande och två dagar för anställda exklusive två resdagar.

Ett schablonbelopp utbetalas baserat på vilket land du åker till samt utbytets tid. För elever och studerande förbehåller sig Westum rätten att hålla på 100 Euro tills dess att deltagaren redovisat det som krävs.

222

Beviljade mobiliteter

15

Involverade Westum-medlemmar

15

Europeiska partnerorganisationer

10

Europeiska partnerländer

Erasmus +

Vad ska vi uppnå?

Individutveckling

Projektet ska stärka dig i din nuvarande eller kommande yrkesroll. Du ska bli bättre rustad för vad arbetsmarknaden behöver och därmed öka din anställningsbarhet.
Vi välkomnar alla deltagande, både med eller utan tidigare erfarenheter av internationellt utbyte. Ett av projektets syfte är att stärka dig som individ till att bättre klara av och hantera sociala situationer. är du osäker på det praktiska genomförandet kan extra stöd ges. Exempel på aktiviteter som vi kan erbjuda är till exempel möte med tidigare deltagare, stöd i att hitta rätt mottagande organisation, att åka tillsammans med en annan elev eller studerande (kan vara från annan skola), som tillexempel extra stöd hos mottagande organisation.

 

Europass mobilitet certifiering utfärdas för elever eller studerande efter att mobiliteten är genomförd.

övergripande huvudmål

Regional utveckling

Genom att Westum sträcker sig över både Västra Götalandsregionen och Region Halland har vi också stor möjlighet att lära av varandra inom regionen. Det är viktigt att vi utnyttjar denna kapacitet. Westum har under ansökningsförfarandet kartlagt kommunernas gemensamma utvecklingsbehov och kommit fram till följande mål:
  • ökad digitalisering
  • Stärkt Handledarkompetens och samarbetsmetoder i trepartnerskap (studerande, yrkeslärare och APL-handledare)
  • Stärka och motivera studerande som behöver extra stöd för att stärka deras sociala färdigheter
  • öka attraktiviteten till de utbildningar som näringslivet har behov för att fler söker
  • Effektivare metoder och arbetssätt för SFI kopplat mot yrkesutbildning
  • Stärka oss som mottagande organisation, vilket leder till ökad internationalisering
stärkt tillväxt

Europeisk utveckling

Huvudmålet för projektet är att stärka tillväxten och sysselsättningen samt att främja social jämställdhet och integration. Projektet avser också att öka rörligheten och stärka utvecklingen inom olika branscher i Europa.
Det är viktigt att du utgår från dessa syften och mål då du planerar, genomför och sedan rapporterar din mobilitet.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med din rektor, yrkeslärare eller utbildningsledare, och fråga vem
som är kontaktperson för Erasmus+ på din skola.

“Maggie” Margareta Näsmark – margareta.nasmark@westum.se

Top