Erasmus-status 2020

Erasmus-status 2020

Inget är sig likt år 2020. Erasmus + projektet har totalt stått stilla under största delen av 2020 på grund av covid -19. Westums styrelse beslutade på styrelsemötet i augusti att ansöka om förlängning av projektet för att kunna få en chans att förbruka sina beviljade platser och kunna uppnå de mål vi satt. Det togs även beslut om att ansöka om ackreditering under hösten 2020. Ackreditering innebär att Westums konsortium senare kan arbeta utifrån en framtagen strategisk internationalieringsplan och då ansöka om platser utifrån detta varje år. Detta innebär enklare administration och mer fokus på lärandet och det operativa.

No Comments

Post A Comment

Top