Author: Linda Blomberg

Inget är sig likt år 2020. Erasmus + projektet har totalt stått stilla under största delen av 2020 på grund av covid -19. Westums styrelse beslutade på styrelsemötet i augusti att ansöka om förlängning av projektet för att kunna få en chans att förbruka sina...

Se filmen om Erasmus+ Yrkesutbildning 2019-2021   Kort beskrivning av filmen Anki Holst presenterar programmet Erasmus+ och berättar att studerande kan göra praktik utomlands. Linda Blomberg informerar om projektet. Westum* är konsortieägaren. Hon poängterar att det är viktigt att validera och utvärdera deltagarens läranderesultat och utveckling efter mobiliteten. Marita Walter...

Top