Följ med Westum

ut i Europa

Westum är en organisation med västsvenska vuxenutbildningar och lärcentra i samverkan. Tillsammans har de beviljats 229 platser för utbyte i programländerna inom projektet Erasmus+ KA1. Projektet avslutas 31 augusti 2019 och det är innan det datumet ditt utbyte måste ske.

”Den här resan har gjort att jag vuxit som människa och fått med mig så mycket erfarenheter. Många ­­av erfarenheterna som jag vuxit mest med har legat utanför lärandemålen. Jag är oerhört glad att jag fick denna möjlighet och rekommenderar andra att ta chansen. Ni kommer inte ångra er!”

35-årig kvinna utan tidigare erfarenhet av internationellt utbyte

Erasmus +

Vad ska vi uppnå?

Följ med Westum ut i Europa

Om Erasmus + och Westum

Westum är en organisation med västsvenska vuxenutbildningar och lärcentra i samverkan. Tillsammans har de beviljats 229 platser för utbyte i programländerna inom projektet Erasmus+ KA1. Projektet avslutas 31 augusti 2019 och det är innan det datumet ditt utbyte måste ske.

 

Projektet innebär att anställda, handledare eller annan person som har tydlig koppling till projektets syfte och mål ges möjlighet att arbets-skugga en kollega i ett annat ESS land eller ett land som det finns en samverkansavtal med. Projektet innebär också att elever/studerande inom yrkesvux/YH har möjlighet att göra hela eller delar av sin APL/LIA(lärande i arbete) inom samma område.

 

13 kommuner deltar och har du fått denna informationsbroschyr finns chansen att just du kan få möjlighet att delta om du lämnar in ditt personliga brev. Av erfarenhet har vi sett att delta i detta projekt ger dig värdefulla erfarenheter av att arbeta i ett annat land. Utöver fördjupade yrkeskunskaper, språkträning och ett utökat nätverk så ökar chanserna på arbetsmarknaden om du har utlandserfarenheter i bagaget. Det underlättar också att senare söka arbete utomlands. Dessutom kommer du få en rolig och minnesvärd upplevelse.

I mitten av februari 2019 var SFI lärare från både Strömstad och Partille på en gemensam jobbskuggning till Oslos inom vårt Erasmus + projekt. Det är viktigt att få ta in nya perspektiv, nya a...

I februari kommer 2 anställda, från Partille och Strömstad att jobbskugga i Oslo kring olika metoder och arbetssätt inom SFI kopplat mot yrkesutbildning I mars kommer 4 anställda jobbskugga yrkes...

Kontakta ansvarig

Praktisk information

Varje deltagande kommuns vuxenutbildning/lärcentra har en ansvarig kontaktperson för projektet genomförande. Hör med en yrkeslärare, din utbildningsledare eller rektor vem det är. Eftersom det finns fler intresserade personer än vad det finns platser kommer ett urval att ske. Efter att urvalsprocessen har skett kommer kontaktpersonen informera dig om vilka förberedelser du behöver och även hjälpa dig med det praktiska.

 

Minimitiden för vistelsen är två veckor för elever och studerande och två dagar för anställda exklusive två resdagar.

 

Ett schablonbelopp utbetalas baserat på vilket land du åker till samt utbytets tid. För elever och studerande förbehåller sig Westum rätten att hålla på 100 Euro tills dess att deltagaren redovisat det som krävs.

250

Statistik 1

333

Statistik 2

720

Statistik 3

75K

Statistik 4

Erasmus +

Vad ska vi uppnå?

stärkt yrkesroll

Individutveckling

Projektet ska stärka dig i din nuvarande eller kommande yrkesroll. Du ska bli bättre rustad för vad arbetsmarknaden behöver och därmed öka din anställningsbarhet.

 

Vi välkomnar alla deltagande, både med eller utan tidigare erfarenheter av internationellt utbyte. Ett av projektets syfte är att stärka dig som individ till att bättre klara av och hantera sociala situationer. Är du osäker på det praktiska genomförandet kan extra stöd ges. Exempel på aktiviteter som vi kan erbjuda är till exempel möte med tidigare deltagare, stöd i att hitta rätt mottagande organisation, att åka tillsammans med en annan elev eller studerande (kan vara från annan skola), som tillexempel extra stöd hos mottagande organisation.

 

Europass mobilitet certifiering utfärdas för elever eller studerande efter att mobiliteten är genomförd.

tre övergripande huvudmål

Regional utveckling

Genom att Westum sträcker sig över både Västra Götalandsregionen och Region Halland har vi också stor möjlighet att lära av varandra inom regionen. Det är viktigt att vi utnyttjar denna kapacitet. Westum har under ansökningsförfarandet kartlagt kommunernas gemensamma utvecklingsbehov och kommit fram till följande mål:

 

Tre övergripande huvudmål som ska beaktas av samtliga mobiliteter. Relevanta och flexibla utbildningar, Integration och interkulturell kompetens, En stark koppling mellan utbildning och arbetsliv.

stärkt tillväxt

Europeisk utveckling

Huvudmålet för projektet är att stärka tillväxten och sysselsättningen samt att främja social jämställdhet och integration. Projektet avser också att öka rörligheten och stärka utvecklingen inom olika branscher i Europa.

 

Det är viktigt att du utgår från dessa syften och mål då du planerar, genomför och sedan rapporterar din mobilitet.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med din rektor, yrkeslärare eller utbildningsledare, och fråga vem
som är kontaktperson för Erasmus+ på din skola.

Linda Blomberg – linda.blomberg@westum.se

Top